Blog dịch thuật

International Civil Aviation Organization

‘International Civil Aviation Organization ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế