Blog dịch thuật

International Cocoa Agreement

‘International Cocoa Agreement’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Hiệp định Ca-cao Quốc tế