Blog dịch thuật

International Coffee Agreement

‘International Coffee Agreement’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Hiệp định cà-phê Quốc tế