Blog dịch thuật

International Coffee Organization

‘International Coffee Organization ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Tổ chức Cà phê Quốc tế