Blog dịch thuật

International Commodities Clearing House

‘International Commodities Clearing House’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Sở Thanh toán bù trừ Hàng hóa Quốc tế