Blog dịch thuật

International Container Bureau

‘International Container Bureau ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Cục Công-ten-nơ Quốc tế