Blog dịch thuật

Joint Beneficiaries

‘joint beneficiaries ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (những) người cùng hưởng; người hưởng chung