Blog dịch thuật

Joint-Locked Warehouse

‘joint-locked warehouse ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : kho khóa chung; kho dây chuyền