Blog dịch thuật

Joint Product Cost

‘joint product cost ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : phí tổn sản phẩm liên kết; phí tổn sản phẩm cộng sinh