Blog dịch thuật

Joint Surety (Contract)

‘joint surety (contract) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : khế ước bảo chứng liên đới