Blog dịch thuật

Joint Venture Investment

‘joint venture investment ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đầu tư Hên doanh