Blog dịch thuật

Journalize

‘journalize’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : ghi (một khoản bút toán) vào sổ nhật ký