Blog dịch thuật

Judgement Bond

‘judgement bond ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : giấy cam kết chống án