Blog dịch thuật

Judicial Arbitration

‘judicial arbitration ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : trọng tài tòa án; trọng tài pháp viện