Blog dịch thuật

Junior Accountant

‘junior accountant ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : nhân viên kế toán sơ cấp; viên trợ lý kế toán