Blog dịch thuật

Junior Executive

‘junior executive ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : cán bộ bậc trung; nhân viên chủ quản trung cấp