Blog dịch thuật

Junior Partner

‘junior partner ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hội viên thiểu số; hội viên mới; cổ đông nhỏ