Blog dịch thuật

Junior Securities

‘junior securities ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chứng khoán không ưu tiên; chứng khoán hạng hai