Blog dịch thuật

Junk

‘junk’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thuyền buồm đáy bằng Trung Quốc; thuyền mành; đồ lộn xộn rẻ tiền; đồ lạc-xoong; đồ ve chai; đồ cũ phế bỏ; đồ phế liệu; hàng xấu