Blog dịch thuật

Koninklijke Luchtvaart Mastszhappij N.V

‘Koninklijke Luchtvaart Mastszhappij N.v ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Công ty Hàng không Quốc gia Hà Lan