Blog dịch thuật

Kwangchow Export Commodities Fair

‘Kwangchow Export Commodities Fair ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Hội giao dịch Hàng hóa Xuất khẩu Quảng Châu