Blog dịch thuật

Labour Agreement

‘labour agreement’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hợp đồng lao động; thỏa thuận tiền lương; thỏa ước lao động tập thể

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay