Blog dịch thuật

Labour Flexibility

‘labour flexibility ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tính linh hoạt trong sử dụng lao động (của công ty)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay