Blog dịch thuật

Labour-Intensive Commodity

‘labour-intensive commodity’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sản phẩm cần nhiều lao động

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay