Blog dịch thuật

Labour Only Subcontractor

‘labour only subcontractor ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : xí nghiệp chỉ sử dụng lao động của người thầu phụ

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay