Blog dịch thuật

Labour Shortage

‘labour shortage ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự thiếu (sức) lao động; sự khan hiếm nhân công