Blog dịch thuật

Labouring Class (The..)

‘labouring class (the..) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : giai cấp công nhân