Blog dịch thuật

Lading

‘lading’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : việc chất hàng (xuống tàu); việc chuyên chở; hàng chở; chuyến hàng