Blog dịch thuật

Lame Duck

‘lame duck ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : “vịt què”; người mất uy tín (trong làm ăn); người đầu cơ cổ phiếu không có khả nâng trả nợ; hội viên không có khả năng thực hiện hợp đồng mua bán