Blog dịch thuật

Land Agent

‘land agent ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người quản lý ruộng đất; người môi giới buôn bán dất dai; người đại lý bất động sản

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay