Blog dịch thuật

Land-Intensive Industry

‘land-intensive industry’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : công nghiệp, cần nhiều đất đai

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay