Blog dịch thuật

Land Use

‘land use ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự chiếm hữu đất (ở địa phương); sự chỉnh đốn lãnh thổ (của quốc gia)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay