Blog dịch thuật

Landed Proprietor

‘landed proprietor ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chủ đất; dịa chủ; sở hừu ruộng đất; người chiếm ruộng đất

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay