Blog dịch thuật

Landing

‘landing ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) lên bờ; dỡ hàng lên bờ (từ tàu); (sự) hạ cánh; đáp xuống đất (của máy bay); cầu tàu; bến tàu; chỗ dỡ hàng tại bến tàu