Blog dịch thuật

License To Sell Beer, Wines And Spirits

‘license to sell beer, wines and spirits ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : giây phép bán lẻ các thức uống