Blog dịch thuật

Licensed Dealer

‘licensed dealer ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người có môn bài; thương nhân có giấy phép, có môn bài; người môi giới (chứng khoán) có giấy phép, có đăng ký