Blog dịch thuật

Licensee

‘licensee’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người có giấy phép; người được cấp giấy phép; người được cấp môn bài; người được cấp giấy đăng ký (kinh doanh)