Blog dịch thuật

Licensing Acts

‘licensing acts ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (các) luật (liên quan đến việc) bán lẻ các thức uống cỏ chất cồn