Blog dịch thuật

Licensing Agreement

‘licensing agreement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hiệp định (mậu dịch) về giấy phép