Blog dịch thuật

Licensing Requirements

‘licensing requirements ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (những) điều kiện (cần có để được) cấp giấy phép