Blog dịch thuật

Licensor

‘licensor’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người cấp giấy phép; người cấp môn bài; người nhượng quyền