Blog dịch thuật

Lien On Goods

‘lien on goods ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : quyền lưu giữ hàng hóa