Blog dịch thuật

Life Annuity

‘life annuity ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : niên kim trọn đời; niên kim chung thân