Blog dịch thuật

Lift On And Lift-Off (Shipment)

‘lift on and lift-off (shipment) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : việc bốc xếp hàng bằng cần cầu