Blog dịch thuật

Lift On And Lift-Off System

‘lift on and lift-off system ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : phương thức bốc xếp hàng bằng cần cầu