Blog dịch thuật

Light Viewers

‘light viewers ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (những) người ít xem quảng cáo (trên truyền hình)