Blog dịch thuật

Limited Liability Company

‘limited liability company ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : công Ễy trách nhiệm hữu hạn