Blog dịch thuật

Limited

‘limited’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (công ty) hữu hạn; xe lửa cao cấp; xe du lịch đường dài cao cấp