Blog dịch thuật

Line And Staff Type Of Organization

‘line and staff type of organization ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tổ chức biên chế theo phương thức nhân viên đường thẳng; tổ chức theo phương thức tham mưu đường thẳng; phương thức tổ chức theo hệ cấp và chức năng

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay