Blog dịch thuật

Liner Terms

‘liner terms ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : điều kiện tàu chợ; điều kiện chủ tàu chịu phí bốc dỡ; diều kiện vận phí gồm cả phí bốc dỡ

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay